Открити 40 резултати за "качество" в новини:

27 Октомври 2020

TISAX – механизъм за оценка на сигурността и надеждността на информацията в автомобилната индустрия

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка и обмен на информация относно нивото на...

11 Октомври 2020

​EMAS или СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ОДИТ

Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е доброволна схема на Европейския съюз, це...

04 Март 2020

Обучение "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството"

На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". Целта на обучението е запознаване с из...

04 Март 2020

Изкуственият интелект вече си има стандарти за качество

Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цялата информация как изкуственият интелект...

18 Октомври 2019

Пет важни въпроса, които компаниите за съхранение и дистрибуция на храни трябва да винаги да имат предвид

Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишленост не е лесна задача. С навреме снабдени...

13 Септември 2019

Публикуван е нов стандарт в помощ на управлението на поверителността на информацията

Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии носят своите ползи и рискове. Киберсигурн...

03 Юни 2019

ISO 37001 – средство за борба с корупцията

Корупцията е широко разпространено явление в световен мащаб. Тя поражда сериозни обществени, морални, икономически и пол...

10 Декември 2018

​ISO 30401 Системи за управление на знанията

Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система за управление на знанията. През ноември,...

12 Ноември 2018

BRC Global Standard for Food Safety с ново издание

Издание 8 на международния стандарт за безопасност на хранителните продукти BRC беше публикувано на 8-ми септември 201...

01 Ноември 2018

Обучение "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството"

На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015". Целта на обучението е запознаване с...

19 Септември 2018

Промени в ISO/IEC 20000-1:2018

Публикувана е новата версия на ISO / IEC 20000-1:2018 "Информационни технологии - Управление на услугите ...

08 Август 2018

Обновен е ISO 19011 "Указания за одитиране на системи за управление"

След публикуването на второто издание на ISO 19011 през 2011 г. бяха издадени редица нови стандарти за системи за управл...

27 Март 2018

Публикувана е нова версия на ISO 31000, която опростява управлението на риска

Посегателство върху марка и репутация на организация, кибер-престъпност, политически рискове и тероризъм са само някои о...

26 Октомври 2017

Курс "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството"

На 15 ноември 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството...

12 Октомври 2017

Kурс за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството

На 15 и 16 ноември 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе курс за обучение на Вътрешни одитори на системи за управление на каче...

06 Юни 2017

Kурс за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството

На 15 и 16 юни 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе курс за обучение на Вътрешни одитори на системи за управление на качество...

05 Юни 2017

Курс "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството"

На 15 юни 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството". ...

10 Февруари 2017

Стартира преразглеждането на ISO 19011

Международният стандарт ISO 19011 "Указания за извършване на одит на системи за управление”, е в процес на пр...

03 Октомври 2016

Курс "Запознаване с новите изисквания на ISO 9001:2015"

На 20 октомври 2016 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "Запознаване с новите изисквания на ISO 9001:2015&quo...

30 Март 2016

Курс "Запознаване с новите изисквания на ISO 9001:2015"

На 14 април 2016 г. КОНСЕХО ЕООД организира курс на тема "Запознаване с новите изисквания на ISO 9001:2015&...

11 Февруари 2016

ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено допитване”

ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено...

21 Декември 2015

Първата сертифицирана фирма по ISO 9001:2015

Екипът на CONSEJO подготви първата сертификация по новата версия на ISO 9001:2015. Стандартът бе внедрен чрез надграждан...

19 Октомври 2015

Нов стандарт за преводаческите услуги – ISO 17100:2015

Публикуван е нов стандарт ISО 17100:2015 "Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени прев...

29 Септември 2015

Наредба № 2 за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение

На 11 септември 2015 година в брой 70 на Държавен вестник бе обнародвана Наредба № 2 за осигуряване на качеството на...

23 Септември 2015

ISO 9001:2015 е публикуван

ISO 9001:2015 бе публикуван официално на 23 септември 2015 г.  ISO 9001 е най-широко приетият стандарт за систем...

14 Септември 2015

Промени в ISO 9001:2015

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи на съгласуване, на 23 септември 2015 г. влезе...

03 Септември 2015

ISO 13485 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове

Международният стандарт ISO 13485 е специално разработен за производството на медицински изделия и свързаните с тях ...

22 Юли 2015

ISO/FDIS 9001:2015

Процесът на преразглеждане на стандарт ISO 9001 "Система за управление на качеството. Изисквания" достигна...

14 Май 2015

IFS Conference България, 12 май 2015 г.

КОНСЕХО взе участие в IFS Conference България – Конференция за безопасност на храните, която се проведе на 12.05...

28 Май 2014

ASIS PSC.1-2012 Система за управление на качеството на частни охранителни фирми

ASIS International публикува нова серия стандарти, насочени към частните доставчици на услуги за сигурност, които имат з...

23 Май 2014

Публикуван е проект на ISO 9001:2015

Международната организация ISO публикува проект на ISO 9001:2015. Един от най-популярните стандарти за управление на кач...

18 Март 2014

Защо се налага актуализация на стандарт ISO 9001:2008?

Последната актуализация на ISO 9001 е в ход. Това е първата голяма ревизия на стандарта след ISO 9001:2000. Все още...

06 Март 2014

Работна среща - семинар относно ISO 9001:2015

На 21.03.2014 г. /петък/ от 09.30 ч. КОНСЕХО организира работна среща - семинар за запознаване и изясняване на предстоящ...

23 Октомври 2013

Добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти

Ръководство за добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употре...

15 Август 2013

ISO 10002:2004 "Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработването на рекламации в организациите"

Международният стандарт ISO 10002 дава указания за процеса на обработка на рекламациите на дадена организ...

11 Юли 2013

Интегрирани системи за управление (ИСУ)

Под интегрирана система за управление (ИСУ) трябва да се разбира обща система за управление, отговаряща на изискванията ...

01 Юли 2013

ISO/IEC 20000 Информационни технологии. Управление на услуги

ISO/IEC 20000-1:2011 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление ...

22 Май 2013

Как да изберем своята консултантска организация?

Най-важната причина, за ползването на консултантска фирма с цел сертификация, е помощта, която тя предоставя н...

16 Април 2013

ISO 22716 Козметични продукти

Международният стандарт ISO 22716 е разработен от техническия комитет на ISO/TC 217 Cosmetics в сътрудничество с техниче...

15 Март 2013

ПРОМЕНИ в IFS Food версия 6

Бихме искали да ви информираме за промени в стандарта за храни IFS Food. Тези актуализации се прилагат от 1 април 2013 г...

Открити 39 резултати за "качество" в страници:

За фирмата / За нас
качеството, околната среда, безопасни условия на труд, сигурност на информацията, добри производствени практики на базата на международните стандарти от серията ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, HACCP и други. Екипът на КОНСЕ...

За фирмата / Защо да изберем КОНСЕХО?
качество), отговарящи на изискванията на стандартите ISO? Колко време ще Ви е необходимо сами да разработите и внедрите документите? Ползването на консултантска организация спестява време, труд и пари и Ви дава сигурност във...

Услуги / Разработване и внедряване на системи за управление
качество... Услугата по разработване и внедряване на системи за управление (СУ), извършвана от КОНСЕХО, включва установяване на текущия бизнес модел, разработване и внедряване на Системи за управление (СУ) и Интегрирани системи за управление (ИСУ) по м...

Услуги / Подготовка за акредитация
качество в страната; гарантират високо качество на предоставяните от тях услуги (изпитване, калибриране, контрол, сертификация); • внедряването на система за управление и последващо предоставяне на акредитация от национален орган по акредитаци...

Стандарти / Какво е ISO?
качеството на продукта или на услугата с концепцията за управление на качеството. Издаването на международните стандарти ISO представлява постигане на международен консенсус за състоянието на технологиите или съответните дейности. ...

Стандарти / ISO 9001
качество... Какво е ISO 9001?      ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предост...

Стандарти / ISO 13009
качество на водата и развлекателни съоръжения. Основни области, обхванати от стандарт ISO 13009:2015:   • информационни услуги, предоставяни на плажове;   • услуги, свързани с безопасността по плажовете - сигнализация, флагов...

Стандарти / ISO 13485
качеството на организациите, които произвеждат медицински изделия и свързаните с тях услуги. Стандартът допълва техническите изисквания към продуктите. Тaкава система за управление на качеството е приложима за организации, които: - проектират...

Стандарти / ISO 15189
качеството и компетентността на медицинските лаборатории. Стандартът е предназначен да бъде използван от медицински лаборатории, които създават и развиват своя система за управление на качеството за оценяване на тяхната компетентност и за използване ...

Стандарти / ISO 17020
качеството, безопасността, възможността за използване и сигурността на обекта на контрол.   Как да получим акредитация по EN ISO/IEC 17020?    ...

Стандарти / ISO 17021
качеството или системи за управление на околната среда) и за органи, предоставящи тези дейности. Органите за сертификация, които работят в съответствие с този международен стандарт не е необходимо да предлагат сертификация на всички видове системи за...

Стандарти / ISO 17025
качеството, функциониращи в съответствие с БДС ЕN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството. Изисквания".   Какви са ползите от внедряването и поддържането на система за управление в съответствие с изискваният...

Стандарти / ISO 17100
качеството и предоставянето на преводачески услуги. Стандартът съдържа предписания за доставчиците на преводачески услуги, свързани с управлението на основните процеси, минималните изисквания за квалификация, наличието и управлението на ресурсите, ка...

Стандарти / ISO 18788
качество, по здраве и безопасност при работа, по околната среда, информационната сигурност, организационна устойчивост и други. Подходящо разработена система за управление може да изпълни изискванията на всички цитирани по-горе стандарти.  Ст...

Стандарти / ISO 20000-1
качество на предоставяните услуги на оптимизирана цена. ISO/IEC 20000-1 е стандарт за система за управление на услугите. Той определя изискванията за доставчика на услуги, за да планира, да създаде, внедри, оперира, а след това да наблюдава, прера...

Стандарти / ISO 20121
качеството) и ISO 14001 (управление на околната среда). Стандарт ISO 20121 е добра възможност да се промени цялостният подход при разглеждане на икономическите, екологичните и социалните аспекти на устойчивото развитие при събитийната индустрия. ...

Стандарти / ISO 22000
качество... Област на приложение: Международният стандарт ISO 22000 дефинира изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, когато дадена организация трябва да демонстрира своята способност да контролира храни...

Стандарти / ISO 22716
качеството чрез описване на дейностите в предприятието и се основава на добре обосновано точно решение и оценяване на риска.  ISO 22716 е набор от практически указания, оперативни правила и организационни насоки за управление на човешките,...

Стандарти / ISO 22301
качеството", ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда", ISO/IEC 27001 "Системи за управление на сигурността на информацията", ISO/IEC 20000-1 "Информационни технологии. Управление на услугите"...

Стандарти / IATF 16949
качеството за организации в автомобилната индустрия. IATF 16949 е приравнен с най-новата версия на стандарта за управление на качеството ISO 9001:2015, следвайки напълно структура му. IATF 16949 не е самостоятелен стандарт за управление на ка...

Стандарти / IFS Food
качеството на продуктите, продавани под техни частни търговски марки, търговските вериги правят одити на тези производители. Одитите се извършват от независими одитори, работещи за упълномощени сертифициращи органи. През юли 2018 г. беше публик...

Стандарти / BRC
качеството на продукта; да улеснява и подобрява ефективността на производствения процес. BRC Food версия 8 – какви са основните промени   Във фокуса на новото 8-мо издание на BRC са включени:  • насъ...

Стандарти / GDP
качеството и целостта на лекарствените продукти. Ръководството за GDP при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба се прилага за "всяка дейност, която включва снабдяване, притежаване, доставка или експорт на лекарствени продукти,...

Стандарти / FSSC 22000
качество, безопасност и гаранция за произход; Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност; Оперативната ефективност – чрез интегриране на пре-реквизитни програм...

Стандарти / PAS 223
качеството на въздуха. Включени са и теми като отпадъци, транспортиране, съхранение и контрол на вредителите.  За кого се отнася PAS 223?  Производители на опаковки за храни; Производителите на хранителни продукти; Доставч...

Стандарти / GLOBALG.A.P.
качеството на селскостопанската продукция.   Притежаването на GLOBALG.A.P. сертификат доказва пред потребителите и търговците на дребно ангажимент за безопасно и устойчиво производство на храни. Програмата е уважавана от търговците на дребно п...

Стандарти / GMP
качество на доставчика, използването на най-съвременни технологии и оборудване, начина на контролиране, хигиената на помещенията, висока квалификация на производствения персонал, системата за пласмент и изтегляне на продуктите от пазара. Лабораториит...

Стандарти / РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 333/2011
качеството.     Член 6  Управление на качеството 1. Производителят прилага система за управление на качеството, подходяща за доказване на съответствието с критериите, посочени съответно в членове 3 и 4.   2....

Стандарти / IRIS
качество. IRIS обобщава и рамкира тези глобални искания за железопътния бизнес, като подпомага подобряване на качеството в железопътния сектор и намаляване на разходите.   Популяризиран от UNIFE и подкрепен от оператори, системни интегра...

Стандарти / EN 15038
качеството на услугата писмен превод. Стандартът е разработен при максимална прозрачност, публичност и достъпност за заинтересованите страни. Този стандарт разглежда процеса на превода и всички свързани с него дейности относно предоставянето на ус...

Системи за управление / Какво е система за управление?
качество / безопасност / сигурност на предлагания продукт/услуга, независимо от количеството и срока за изпълнение, както и съответствие с приложимите нормативни изисквания. Системата за управление стимулира непрекъснатото повишаване на удовлетворени...

Системи за управление / Системи за управление на качеството
качество предлагания продукт/услуга, независимо от количеството и срока за изпълнение, както и съответствие с приложимите нормативни изисквания. Системата за управление стимулира непрекъснатото повишаване на удовлетворението на клиента. Разработва...

Системи за управление / Системи за управление на околната среда
качество на вода от собствен водоизточник, качество на отпадни води, шум в околната среда; Документи доказващи преминал технически надзор върху съоръженията с повишена опасност; Информационни листове за безопасност за химически вещества и смеси; ...

Системи за управление / Системи за безопасност на храните
качеството и безопасността на хранителни продукти"; ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ; НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ; НАРЕДБА № 3 ОТ 4 ЮНИ 2007 Г. ЗА СП...

Системи за управление / Интегрирана система за управление
качеството (ISO 9001), за управление на околната среда (ISO 14001), за управление на здравето и безопасността при работа (OHSAS 18001); ИСУ за управление на безопасността на храните (ISO 22000; НАССР; IFS Food); за управление на информацион...

Обучения / ISO 9001:2015 "Системи за управление на качествотo" - запознаване и интерпретиране
качеството на предоставяните продукти и услуги, заобикаляща среда и ресурси за измерване, обучение на персонала и др.; методи за контрол, анализ и подобряване на СУ, ефикасно функциониране и удовлетвореност на клиентите на организациите. За предпо...

Обучения / ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството" - Вътрешен одитор
качество на услуги, продукти, средства за измерване, обучение на персонала и др.; техники за провеждане на одити (вътрешни, надзорни и сертификационни); методи за контрол, анализ и подобряване на СУ за успешно ръководене, функциониране и удовлетворен...

Обучения / ISO 9001:2015 - предстоящи промени (семинар)
качеството за преминаването им към новата версия, в рамките на преходния период.   Основни теми: - Прични за промените; - Преглед на предстоящите изменения; - Сравнение между версии 2008 и 2015; - Срокове за прилагане на новите...

Обучения / ISO 17025:2017 “Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране"
качеството и др.; • да участват в дискусии по актуални теми и въпроси, свързани с прилагането на изискванията на стандарта на практика при разработване на документация на система за управление или преход на съществуваща такава към изискван...

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...