Открити 1 резултати за "известяване при компрометиране" в новини:

07 Март 2019

Глобите по GDPR до момента

Сигналите за нарушения на личните данни в Европа, свързани с GDPR, надвишават 59 000. Холандия, Германия и Обедин...

Открити 1 резултати за "известяване при компрометиране" в страници:

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
известяване при компрометиране на данните; Действията при международни трансфери на данни; Ролите и отговорностите по защита на данните; Общото ниво на съответствие с GDРR.   Изготвяне на правила и процедури за изпълнение на изискван...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...
18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...