Открити 4 резултати за "Система за управление на безопасността" в новини:

18 Октомври 2019

Пет важни въпроса, които компаниите за съхранение и дистрибуция на храни трябва да винаги да имат предвид

Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишленост не е лесна задача. С навреме снабдени...

11 Юли 2018

Излезе новата версия на ISO 22000

Насочен към всички организации в хранително-вкусовата и фуражната промишленост, независимо от размера или сектора, станд...

19 Юни 2017

ISO 22000:2018 - очаквани промени

Основните предложени промени в стандарт ISO 22000 включват изменения в неговата структура, както и изясняване на ключови...

10 Март 2014

ISO 39001:2012 - Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане

Основната цел при разработването на международния стандарт ISO 39001 е намаляване на жертвите по пътищата. Стандартът е ...

Открити 6 резултати за "Система за управление на безопасността" в страници:

Стандарти / ISO 22000
Система за управление на безопасността на храните.   ISO 22000 конкретизира изискванията към системата за управление на безопасността на храните, които включват общопризнатите и придобили международна популярност елементи за гарантиране н...

Стандарти / ISO 39001
Система за управление на безопасността...   Основната цел при разработването на международния стандарт ISO 39001 е намаляване на жертвите по пътищата. Стандартът е свързан с обявеното от ООН "Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата" (2011-2020 г.) ...

Стандарти / ISM Code
Система за управление на безопасността, която трябва да гарантира безопасната експлоатация на корабите и предотвратяване на замърсяването;  Приложението му трябва да насърчава и поддържа развитието на културата за безопаснос...

Обучения / Онлайн обучение "НАССР, Безопасност на храните" - запознаване и прилагане на изискванията
Система за управление на безопасността на хранителните продукти. Обхват и приложение. Основни понятия; • Предварителни стъпки при разработване на НАССР план; • Програми предпоставки за разработване на НАССР план; • НАССР принципи; ...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - запознаване и прилагане на изискванията
Система за управление на безопасността на хранителните продукти. Обхват и приложение. Основни понятия; • Предварителни стъпки при разработване на НАССР план; • Програми предпоставки за разработване на НАССР план; • НАССП принципи; ...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - вътрешен одитор
Система за управление на безопасността на хранителните продукти. Обхват и приложение. Основни понятия;  5.3. Предварителни стъпки при разработване на НАССР план;  5.4. Програми предпоставки за разработване на НАССР план;  5.5....

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...