Открити 1 резултати за "История" в новини:

04 Март 2020

Изкуственият интелект вече си има стандарти за качество

Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цялата информация как изкуственият интелект...

Открити 7 резултати за "История" в страници:

За фирмата / За нас
История... КОНСЕХО ЕООД (CONSEJO) е консултантска фирма, сформирана от екип консултанти с над 10 годишен опит по системи за управление в областта на международните стандарти. Фокусът на фирмата е предоставяне на консултантски услуги при разработване и внедряван...

Стандарти / ISO 14001
История на ISO 14001 • първо издание от 1996; • актуализация през 2004; • нова версия, публикувана на 15.09.2015г.   Специфични моменти при въвеждането на Системата за управление на околната среда: • Определ...

Стандарти / ISO 26000
История... Международният стандарт ISO 26000 дава указания за всички видове организации, независимо от техния размер или местоположение, за: понятия, термини и определения, свързани със социалната отговорност; историята, тенденциите и...

Стандарти / OHSAS 18001
История на BS OHSAS 18001: 1996 - UK BSI разработва първия OH&S standard - BS 8800. BS 8800 не е стандарт за сертифициране 1996 - BS 8800 е предложен за ISO стандарт на ISO конференция. Мнозинството са против 1999 – Приемане ...

Стандарти / FSSC 22000
История...   FSSC 22000 е международен стандарт, разработен за сертифициране на Системи за управление безопасността на храните (СУБХ) за производители на хранителни продукти. Той комбинира изискванията на ISO 22000 (изисквания за СУБХ) и PAS 220 (...

Стандарти / GMP
История... GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) е система от принципи и правила, които гарантират правилното протичане на всеки етап от производствения процес, гарантирайки качествен краен продукт. Задължителното спазване на изискванията за GMP във фа...

Обучения / ISO 27001:2013 "Системи за управление сигурността на информацията" - запознаване и интерпретация
История и сравняване на стандартите. P.D.C.A./ Пл.И.Пр.Д/; 5.3. СУСИ – обхват и политика;  5.4. СУСИ – активи и оценка на риска;  5.5. СУСИ – управление на риска, Анекс А и декларация за приложимост;  5.6. СУСИ &n...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...