Открити 1 резултати за "ИТ среда" в новини:

07 Март 2019

Глобите по GDPR до момента

Сигналите за нарушения на личните данни в Европа, свързани с GDPR, надвишават 59 000. Холандия, Германия и Обедин...

Открити 1 резултати за "ИТ среда" в страници:

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
ИТ средата (мрежи, системи, бази данни и т.н.) за обработка на данни; Предлага подходящи контролни механизми при работа с данните; Разработва необходимия набор от правила и процедури в съответствие с GDРR, които да бъдат внедрени в организацията;...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...
18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...