Курс за обучение по ISO 27001 :2013

 

1. Дата на провеждане: при сформиране на група
 
2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")
 
3. Предназначение на курса
Предназначението на курса е да предостави на участниците необходимата информация за стандарта ISO 27001 :2013 и да им осигури знания и умения за прилагането им в практиката.
Курсът се провежда съвместно с Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA).
За предпочитане е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисквания на ISO 27001 :2013
 
4. Цел на курса
Целта на обучението е:
- да предостави на участниците необходимата информация за стандарта ISO 27001 - термини и определения, ползвани при разработване на Системи за управление; основни принципи; изисквания на стандарта за успешно изграждане и управление;
- да представи необходимите промените за прехода към новата версия на стандарта. 
 
5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Въведение, цели и задачи ; 
5.2. История и сравняване на стандартите. P.D.C.A./ Пл.И.Пр.Д/;
5.3. СУСИ – обхват и политика; 
5.4. СУСИ – активи и оценка на риска; 
5.5. СУСИ – управление на риска, Анекс А и декларация за приложимост; 
5.6. СУСИ – Дейности, оценка на резултатите, подобрения и система за управление; 
5.7. Сертификация; 
5.8. Оценка на наученото. 
 
6. Плащане
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура или чрез ePay.
Банка: УниКредит Булбанк IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF 
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Обучение по ISO 27001
 
7. Програма за курса
За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070.
 
8. Сертификат
Всеки участник получава Сертификат от проведения курс, издаден от Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA).
 
9. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.
 
 


 

Курс за обучение по ISO 27001 :2013ЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...