ISO 17025 :2017 “Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране"

1. Дата на провеждане:   

2. Място на провеждане: гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")
карта.
 
3. Предназначение:
Предназначението на обучението е да се предостави на участниците информация, свързана с изискванията на международния стандарт БДС EN ISО/IEC 17025:2018 с акцент върху новите и изменените изисквания и тяхното практическо приложение.
За предпочитане е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисквания на ISO 9001.

4. Цел
Целта на това обучение е участниците:
• да се запознаят с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018, както и да придобият знания, които ще им помогнат да разработят, внедрят и поддържат ефикасно функционираща система за управление в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018, включително по отношение на: идентифициране на процесите в лабораториите; прилагането на процесния подход и мисленето, основано на риска; идентифициране на рисковете и възможностите; докладване на резултатите/на обявяването на съответствието; възможности за интегриране с внедрена система за управление на качеството и др.;
• да участват в дискусии по актуални теми и въпроси, свързани с прилагането на изискванията на стандарта на практика при разработване на документация на система за управление или преход на съществуваща такава към изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

5. Програма за курса
За допълнителна информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070; 02/88 40 720; 0888141889.
 
6. За кого е подходящо обучението?
• Обучението е подходящо за служители на лаборатории за изпитване, лаборатории за калибриране и лаборатории за изпитване и калибриране с внедрени системи за управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, както и за организации с намерение за създаване на такива лаборатории.

7. Сертификат
Всеки участник получава Сертификат от проведения курс.

8. Плащане 
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Курс за обучение

9. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.

 

ISO 17025 :2017 “Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране"ЕТИКЕТИ

Новини

26 Септември 2019
На 16 и 17 октомври 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организир...
13 Септември 2019
Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии н...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...