ISO 17025 :2017 “Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране"

1. Дата на провеждане:   

2. Място на провеждане: гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")
карта.
 
3. Предназначение:
Предназначението на обучението е да се предостави на участниците информация, свързана с изискванията на международния стандарт БДС EN ISО/IEC 17025:2018 с акцент върху новите и изменените изисквания и тяхното практическо приложение.
За предпочитане е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисквания на ISO 9001.

4. Цел
Целта на това обучение е участниците:
• да се запознаят с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018, както и да придобият знания, които ще им помогнат да разработят, внедрят и поддържат ефикасно функционираща система за управление в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018, включително по отношение на: идентифициране на процесите в лабораториите; прилагането на процесния подход и мисленето, основано на риска; идентифициране на рисковете и възможностите; докладване на резултатите/на обявяването на съответствието; възможности за интегриране с внедрена система за управление на качеството и др.;
• да участват в дискусии по актуални теми и въпроси, свързани с прилагането на изискванията на стандарта на практика при разработване на документация на система за управление или преход на съществуваща такава към изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

5. Програма за курса
За допълнителна информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070.
 
6. За кого е подходящо обучението?
• Обучението е подходящо за служители на лаборатории за изпитване, лаборатории за калибриране и лаборатории за изпитване и калибриране с внедрени системи за управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, както и за организации с намерение за създаване на такива лаборатории.

7. Сертификат
Всеки участник получава Сертификат от проведения курс.

8. Плащане 
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Курс за обучение

9. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.

 

ISO 17025 :2017 “Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране"ЕТИКЕТИ

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...