Курс за обучение по системи за управление съгласно ISO 14001 :2004

 

1. Дати на провеждане: при сформиране на група
 
2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")
 
3. Предназначение на курса
Предназначението на курса за обучение е да предостави на участниците необходимата информация по стандарта и да им осигури знания и умения за въвеждане и прилагане в практиката.
За предпочитане е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисквания на ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда".
 
4. Цел на курса
Целта на курса за обучение е да се подготвят квалифицирани кадри за въвеждане и поддържане на Системи за управление на околната среда (СУОС), в рамките на организациите за осигуряване на ефикасно функциониране на системите за управление, 
като се усвоят знания за:
• принципите на СУОС;
• документите от системата за управление, свързани с управлението на околната среда;
• методите и техниките за прилагането на стандартите за осигуряване на управление на околната среда в практиката;
• методите за контрол и оценка за осигуряване функционирането, поддържането и развитието на СУОС;
• приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани с околната среда.
и се придобият умения за:
• прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи;
• идентифициране и оценка на аспектите на околната среда;
• оценка на съответствието;
• наблюдение и измерване.
 
5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Въведение;
5.3. Въведение в принципите на ISO 14001 . Връзка и съвместимост с други стандартни системи за управление;
5.4. Изисквания към Системите за управление на околната среда:
5.4.1. Аспекти на околната среда;
5.4.2. Законови и други изисквания;
5.4.3. Политика по околна среда;
5.4.4. Цели и програми;
5.4.5. Внедряване и функциониране;
5.4.6. Проверка.
 
6. Продължителност на курса
Продължителността на курса е 1 ден (8 часа дневно).
 
7. Удостоверение за преминато обучение
Участниците в курса на обучение получават Сертификат за преминато обучение по Системи за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 .
 
За повече информация,моля позвънете на тел.: 0700 12 070; 02/88 40 720; 0888 141 889.
 
9. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.
 

Курс за обучение по системи за управление съгласно ISO 14001 :2004ЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...