ISO 14001 Системи за управление на околната среда

ISO 14001 Системи за управление на околната среда

ISO 14000 е серия от стандарти за управление на околната среда, разработени и публикувани от International Organization for Standardization (ISO). 

Стандарт ISO 14001 е най-важният стандарт в рамките на серията ISO 14000, той определя изискванията за Система за управление по отношение на околната среда (СУОС).
Стандарт ISO 14001 дава насоки или структурата за организации, които се нуждаят от систематизиране и подобряване на техните усилия за управление на околната среда. 
Основните насоки, според  ISO 14001, към които трябва да се придържат организациите са: 
• Предотвратяване на замърсяването;
• Съответствие с нормативните изисквания;
• Непрекъснато подобряване на системата за управление на околната среда.
ISO 14001 може да се използва като инструмент, фокусиращ вниманието към контрола на екологичните аспекти от страна на организацията или как дейността й, производство или предоставяне на услуги, се отразява на околната среда. 

Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно ISO 14001:
• Намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда, подобряване на ефективността на организацията, намаляване на отпадъците и на консумираните ресурси;
• Икономически ползи от постигане на съответствие с нормативните изисквания – понижаване на оперативните разходи в следствие минимизирането на риска от санкции от регулаторни органи, повишаване на застрахователния и финансовия рейтинг. 
• Разширява се кръгът от екологично ангажирани фирми, чрез поставяне на изисквания към доставчици и подизпълнители по отношение на околната среда;
• Подобрява бизнес имиджа, давайки възможност на организацията да се позиционира по-благоприятно на международния пазар.
 ЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...