Етикетиране на храни - нови законодателни изисквания

 


1. Дата на провеждане: при сформиране на група
                                     
2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе") 
 
3. Предназначение на курса
Запознаване на участниците с най-новите изисквания на Регламент 1169/2011 за етикетиране на храни и представяне на хранителната информация като им осигури знания и умения за прилагането им в практиката.
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите се прилага задължително от всички стопански субекти в хранителната промишленост на всички етапи от хранителната верига; за всички храни, предназначени за крайния потребител, включително за храни, доставяни от заведения за обществено хранене, и храни, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене; за услугите по приготвяне и предлагане на храни, предоставяни от транспортни дружества.
Курсът е предназначен за производители на храни, дистрибутори на храни, хранителни вериги, заведения за обществено хранене, фирми за кетеринг и др.
 
4. Съдържание на курса на обучение  
• Основни изисквания на Европейски регламент 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите. Промени в изискванията за етикетиране на храните, произтичащи от влизането в сила на Регламента;
• Изисквания към представяне на хранителна информация (изчисляване на енергийна стойност, представяне на мазнини, въглехидрати, белтък, витамини и минерали) при етикетиране;
• Семинарно занятие за разработване на етикети за различни видове храни. Работа по групи.
• Представяне на разработените етикети. Оценка, дискусия, въпроси и отговори.
 
5. Лектор:
Проф. д-р Веселка Дулева е с медицинска специалност Хранене и диететика и е Национален консултант по Хранене и диететика към МЗ, официален представител на България в СЗО по Хранене и хранителна политика, началник отдел "Храни и хранене" към НЦОЗА. 
След двугодишно обучение в Институт по международно законодателство по храни на Мичигански щатски университет, доц. Дулева е сертифициран експерт по международно законодателство по храни.
Проф. Дулева участва в разработване на нормативни документи по храни и хранене в Европейската комисия и на национално ниво, член е на  Постоянен комитет за хранителна верига и здравето на животните – Сектор "Общо законодателство за храни" на Европейската комисия, както и на работни групи към ЕК – по етикетиране на храни, по хранителни и здравни претенции, по нови храни и нови хранителни субстанции, диетични храни и др.
Специализирала е в редица водещи институции и университети в света - САЩ, Стокхолм, СЗО, Москва и др., дългогодишен преподавател в курсове по храни и хранене за лекари и медицински специалисти, както и в курсове, организирани от Съюза по хранителна промишленост и браншови организации на производители на храни.
Проф. Дулева е член на редакционната колегия на "Българско списание за обществено здраве" и сп. "Хранително-вкусова промишленост".
 
6. Програма за курса
За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070.

Всеки участник получава Сертификат за проведеното обучение.
 
7. Плащане
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 3 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Курс за обучение за етикетиране на храни
 
8. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.

 
 
 

Етикетиране на храни - нови законодателни изискванияЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...