Система за управление на социалната отговорност

Намерението на SA8000 е да предостави един стадарт на базата на международните норми за човешки права и националното трудово законодателство, който да защитава и насърчава всички работещи за организацията, както и за нейните доставчици и подизпълнители.

SA 8000 е приложим за всякакви организации, независимо от тяхната големина, предмет на дейност или географско положение, които са мотивирани да гарантират спазване на основните права на работещите и да потвърдят социалните си отговорности в бизнеса и спазването на изискванията на националната нормативна уредба, свързана с труда.

Специфични моменти при въвеждането на Системата за управление на социалната отговорност:

 • Разширява се кръга от заинтересованите страни - освен клиента и служителите, заинтересовани от ангажиментите по социална отговорност на дружеството са и външни за организацията страни – партньори, доставчици, подизпълнители, посетители, съседи, местни жители, контролни органи и обществото като цяло.
 • Съществува много добра нормативна рамка за прилагането му;
 • Разширява се кръга от социално ангажирани фирми, чрез поставяне на изисквания към доставчици и подизпълнители по отношение на социалната отговорност и спазване на трудовото законодателство;
 • Планиране и провеждане на социални одити на доставчици и подизпълнители;
 • Изискване за публичност на резултатите от проведените одити и прегледи от ръководството по отношение на социалната отговорност;
 • Извършване на изненадващи одити от страна на сертифициращия орган;
 • Определяне на Представител на работниците по отношение на SA 8000 ;
 • Провеждане на закрити интервюта между одитора и служителите от различни нива;
 • Проверка на финансови документи, които не са обект на разглеждане при другите Системи за управление – например фишове и ведомости за заплати, отчисления за данъци и др.
 • Анкетиране на работниците за определяне на техните нужди;

Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно SА8000:

 • Осигурява добър публичен имидж;
 • Повишава доверието на клиенти и бизнес партньори и спомага за изграждане на дългосрочни взаимноизгодни отношения с тях.
 • Създадените механизми за самоконтрол гарантират елиминирането на потенциални проблеми, които могат да уронят престижа на организацията или да доведат до санкции от контролни органи;
 • Идентификация на всички приложими за организацията изисквания свързани със социалната отговорност.

 

Система за управление на социалната отговорностЕТИКЕТИ

Новини

18 Февруари 2019
Започна приемането на заявления за финансиране на сертификация по стандарта GLOB...
23 Януари 2019
Днес (23.01.2019) в Народното събрание бе приет на второ четене Законопрое...

Полезно

12 Февруари 2019
За да бъдат предоставени гаранции за ефективността на механизмите за контрол на ...
05 Февруари 2019
Експертите от индустрията смятат, че годишните загуби от киберпрестъпления могат...