Курс бази от данни с отворен код PGSQL и MYSQL


1. Дата на провеждане: при сформиране на група

2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")

3. Предназначение на курса
Курсът е подходящ за начинаещи, които за пръв път ще се запознаят с изграждането и управлението на база от данни, а също така и за тези, които имат известни познания и желаят да ги доразвият на професионално ниво.

4. Цел на курса
Предназначението на курса е да придобиете знания и опит в работата с бази данни с отворен код PGSQL и MYSQL.

5. Съдържание на курса на обучение
Модул I:
- Релационни бази данни – въведение.
- Релации – основни положения.
- Таблица, ред, колона
- Primary keys, Foreign keys и асоциации между таблиците
- управление от конзола
- управление посредством web базиран клиент

Модул II:
- Перспективи и подзаявки.
- OLAP функции
- Common Table Expressions, рекурсивни заявки
- Транзакции и изолация на заявките, концепция ACID.
- Примери на релационно моделиране.
- Нормализация, стандартни процедури.

Модул III:
Data modification
- INSERT, DELETE, UPDATE commands
- Defining, modification and deleting tables
- Creating coherence constraints
Performance
- SQL language executor implementation
- Access to the disk data
- Creating JOINs Queries optimization
- Indexes types and usage
- Partial and functional indexes
- Reading EXPLAIN command
- Prepared statements, PREPARE construction Importing bulk data, COPY command Genetic query optimizer
- Създаване на архивни копия
- Често срещани SQL проблеми

6. Плащане
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура или чрез ePay.
Банка: УниКредит Булбанк IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF 
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Обучение бази данни с отворен код PGSQL и MYSQL

7. Програма за курса
За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070; 02 88 40 720; 0888 141 889.

8. Сертификат

Успешно положилите изпита участници получават Сертификат.

9. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.

Курс бази от данни с отворен код PGSQL и MYSQL

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...