Моделиране, анализ и усъвършенстване на бизнес процеси


1. Дата на провеждане: при сформиране на група
 

2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")
 
3. Предназначение на курса
Курсът е подходящ за: 
  • висши ръководители, мениджъри, анализатори и други специалисти, участващи в дейности по моделиране и управление на бизнес процеси;
  • отговорници за Системата за управление/представители на ръководството/специалисти по качеството;
  • всички, желаещи да се запознаят с дейностите по моделиране, анализиране и подобрение на бизнес процесите.
 
4. Цел на курса
Целта на курса е да въведе участниците в принципите на управление на бизнес процесите, както и да моделират и анализират взаимосвързани бизнес процеси, като усвоят знания за:
  • бизнес процесите и процесно-ориентирания подход в управлението;
  • основните стандарти и подходи за моделиране на бизнес процеси;
  • приложимостта на моделирането на бизнес процесите в изграждане и поддържане на системи за управление на качеството.
  • подходящи софтуерни приложения за моделиране на бизнес процеси,
и придобият умения за:
  • идентифициране на бизнес процеси на различни нива;
  • разбиране за задачите, които могат да бъдат решени чрез моделиране на бизнес процеси.
 
5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Основи на бизнес процесите и процесното управление;
5.2. Как да идентифицираме основните характеристики на бизнес процесите;
5.3. Методология и стандарти за моделиране на бизнес процеси – BPMN, IDEF, EPC и др.;
5.4. Софтуерни средства за моделиране на бизнес процеси;
5.5. Принципи за изграждане на бизнес архитектура;
5.6. Моделиране на организационни структури;
5.7. Моделиране на бизнес процеси, изграждане на детайлни диаграми на процеси;
5.8. Ролята на процесния подход при внедряване на информационни системи и системи за управление на качеството;
5.9. Методи и средства за анализ и подобрение на бизнес процеси;
5.10. Симулации на бизнес процеси.
 
6. Плащане
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура или чрез ePay.
Банка: УниКредит Булбанк IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF 
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Моделиране, анализ и усъвършенстване на бизнес процесите
 
7. Програма за курса
За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070; 02 88 40 720; 0888 141 889.
 
8. Сертификат
Всеки участник получава Сертификат от проведения курс.
 
9. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.

 

Моделиране, анализ и усъвършенстване на бизнес процеси

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...