Здравословни работни места - управлявай стреса!

Здравословни работни места - управлявай стреса!
В Европа стресът е на второ място сред най-често срещаните здравословни проблеми на работното място и за него се счита, че наред с други психосоциални рискове той е причината за над половината (50—60 %) от всички загубени работни дни. Наличието на неблагоприятна работна среда може да окаже значително отрицателно въздействие върху здравето на работниците и служителите.
Насърчаването на управлението на стреса на работното място и психосоциалните рискове и предотвратяването по този начин на значителното им отрицателно въздействие върху работниците, служителите и работодателите е основната цел на тази кампания. Ефективното справяне с психосоциалните рискове създава работна среда, в която работниците запазват своето здраве, а културата на работното място е по-положителна и поради това икономическите резултати на бизнеса се подобряват. 
Психосоциални рискове възникват на всяко работно място, но те могат успешно да се оценяват и управляват дори с ограничени ресурси. Тази кампания осигурява подкрепа и насоки за работниците и работодателите при управлението на стреса на работното място и психосоциалните рискове и насърчава използването на практически и лесни за употреба инструменти за улеснение в това отношение.
"Здравословни работни места - управлявай стреса" е общоевропейска кампания, координирана от Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).
Кампаниите за здравословни работни места са най-големите по рода си в света и са важни двигатели за промяна и подобряване на безопасността и здравето на работното място.
 
Ключови дати:
• Начало на кампанията: април 2014г.
• Европейски седмици за безопасност и здраве при работа: октомври 2014 и 2015г.
• Церемония по връчване на Наградите за добри практики: април 2015г.
• Среща на високо равнище за здравословни работни места: ноември 2015г.

Основната задача на кампанията за периода 2014 - 2015 г., "Здравословни работни места – управлявай стреса!" е да повиши осведомеността за стреса и психосоциалните рискове на работното място и да насърчи работодателите, ръководителите, работниците и техните представители да работят съвместно за управлението на тези рискове.
Справянето със стреса и психосоциалните рискове създава здравословна околна среда, подобрява благоденствието на работниците и резултатите на бизнеса. За да се подобрят тези резултати, основното ударение на кампанията е поставено върху:
• повишаване на осведомеността за нарастващия проблем със стреса и психосоциалните рискове на работното място;
• предоставяне и насърчаване на употребата на прости, практически инструменти и насоки за управление на психосоциалните рискове и стреса на работното място;
• подчертаване на положителното въздействие на управлението на психосоциалните рискове и стреса на работното място, включително за бизнеса.

В кампанията "Здравословни работни места - управлявай стреса" могат да вземат участие  всички организации и лица на местно, национално и европейско равнище. Тя е отворена за: 
• всички работодатели от публичния и частния сектор;
• ръководители, началници и работници;
• професионални съюзи и представители по безопасността;
• всички организации и лица, работещи за подобряване на безопасността и здравето.

Всички, които са заинтересовани могат да се включат в кампанията "Здравословни работни места" 2014 - 2015 г. по следните начини:
• като разпространяват и публикуват материали за кампанията, които спомагат за повишаване на осведомеността за безопасността и здравето при работа (от уебсайта на кампанията www.healthy-workplaces.eu могат да бъдат свалени разнообразни материали за кампанията);
• като организират мероприятия и дейности като семинари и работни срещи;
• като използват и популяризират наличните практически инструменти за управление на стреса на работното място и психосоциалните рискове;
• като участват в конкурса "Европейски награди за добри практики" - схема, която отличава приноса на организациите за насърчаване на безопасността и здравето;
• като се включат в Европейските седмици за безопасност и здраве при работа през октомври 2014 и 2015 г.;
• като станат официален партньор на кампанията на равнище ЕС или партньор на кампанията на национално ниво.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) допринася за превръщането на Европа в по-безопасно, по-здравословно и по-производително място за работа. Агенцията проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана и безпристрастна информация за безопасността и здравето и организира общоевропейски кампании за повишаване на осведомеността. Създадена от Европейския съюз през 1996 г. със седалище в Билбао, агенцията обединява представители на Европейската комисия, на правителствата на държавите членки, организации на работодателите и работниците, както и водещи експерти от всички държави членки на ЕС, и извън тях. 
Кампанията "Здравословни работни места" се ползва с подкрепата на председателствата на Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия и на европейските социални партньори и се координира на национално ниво чрез мрежата от фокусни точки на Агенцията 

www.healthy-workplaces.euЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...