КОНСЕХО - ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ КОНСЕХО?

Изборът на правилен партньор в процеса по сертифициране по ISO, определя дали Системата за управление ще бъде работеща или просто поредният придобит сертификат. Изборът и използването на опитен консултантски екип, с цел сертификация по ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 20000, ISO 22000 , ISO 27001 , HACCP , OHSAS 18001 и др., е помощта, която той предоставя на своите клиенти, така че те бързо и сигурно да бъдат сертифицирани и да получат сертификат с международно признание.

Причината, поради която всяка организация се нуждае от услугите на квалифициран, професионален консултант, вместо сама да търси пътя към сертификация е фактът, че консултантът знае отговорите на следните въпроси: 

  • Разбирате ли напълно всички изисквания на ISO 9001 (ISO 14001 , ISO 17020 , ISO 17025 , ISO 22000 , ISO 27001 , HACCP , OHSAS 18001 , GMP , SA8000 и др.)?
  • Как могат тези изисквания да бъдат ефективно приложени във вашата организация?
  • Колко време ще е необходимо да се обучат Ваши специалисти да разработват документи от Системата за управление (процедури, наръчници по качество), отговарящи на изискванията на стандартите ISO?
  • Колко време ще Ви е необходимо сами да разработите и внедрите документите?

Ползването на консултантска организация спестява време, труд и пари и Ви дава сигурност във Вашето начинание!

Какво е отличителното за работата на КОНСЕХО?

Отличителен подход на КОНСЕХО:  

ПРЕДИМСТВА ПРИ ИЗБОРА НА КОНСЕХО

 

КОНСЕХО

Други консултантски фирми

Наличие на екип от консултанти на трудови договори

КОНСЕХО разполага с екип от 8 експерти с голям опит в множество области.

В най-добрия случай няколко души, които се занимават и със странични дейности.

Време за реализиране един проект

Зависи изцяло от големината на организацията и желанието на клиента и обикновено трае от четири до десет месеца.

Може да продължи и години, ако консултантът е пренатоварен и няма необходимия ресурс.

Брой реализирани проекти

В момента реализираните проекти от екипа са над 500.

 

 

РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕДИН ПРОЕКТ

 

КОНСЕХО

Други консултантски фирми

Обучение Начално обучение на ръководния персонал и няколко практически обучения по време на работата.

Начално обучение.

Документация Разработване на цялата необходима документация от експерти на КОНСЕХО конкретно за организацията. Консултиране как клиентът да разработи сам своята документация или предоставяне на "готова за използване" документация от друга организация.
Внедряване Съдействие през целия процес на внедряването на разработената документация и постоянни обучения. Клиентът сам извършва внедряването.
Промени в документацията През целия процес на внедряване дори и след сертификацията. Клиентът сам извършва промените.
Извършване на вътрешни одити. Извършване на необходимия брой вътрешни одити, с цел гарантиране на успешна сертификация. В най-добрия случай извършване на един вътрешен одит при допълнително заплащане.
Сертификация Присъствие и оказване на съдействие по време на сертификационния одит. Липса на ангажимент към сертификационния одит.

 

КОНСЕХО - ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ КОНСЕХО?ЕТИКЕТИ

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...