РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

0700 12 070
Запитване за оферта

Запитване за обучениеISO/IEC 20000 - Информационни технологии. Управление на услуги

 

Днес, от доставчиците на IT услуги непрекъснато се изисква да предоставят висококачествени услуги на минимална цена. ISO/IEC 20000 намалява оперативния риск, удовлетворява договорните изисквания и демонстрира качество на предоставяните услуги на оптимизирана цена.

ISO/IEC 20000, Информационни технологии – Управление на услугите, е разработен с цел да се повиши качеството на услугите в IT сектора. Стандартът се базира на стандарта BS 15000 и е разработен в две части:

 • ISO/IEC 20000-1 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги
  Съдържа изискванията за управление на IT услугите и се отнася за тези, които отговарят за внедряването и поддържането на Системата за управление на IT услугите

 • ISO/IEC 20000-2 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 2: Кодекс за добра практика
  Ръководство за подобряване на услугите и одитиране на Системата за управление на IT услугите.
ISO/IEC 20000 интегрира процесния подход, който е в основата на ISO стандартите за системи за управление – ISO 9001 и ISO 14001 – и включва цикъла Планирай – Направи – Провери – Действай (цикъл на Деминг) (PDCA) и изискването за непрекъснато усъвършенстване.

Съгласно изискванията на ISO/IEC 20000 организацията трябва непрекъснато да подобрява предоставяните IT услуги, като:

 • Събира и анализира данни за измерване и бенчмаркинг на способността на организацията да предоставя услуги и да управлява процесите по предоставяне на услугите
 • Идентифицира, планира, и прилага подобрения
 • Се консултира с всички заинтересовани страни
 • Установява цели за подобрение в качеството, разходите и използването на ресурсите
 • Взема предвид входна информация за подобрения във всички процеси в организацията
 • Измерва, докладва и комуникира подобренията
 • Преглежда политиките по управление на услугите, процесите, процедурите и плановете
 • Гарантира, че всички одобрени дейности се извършват и предоставят и че постигат желаните резултати

ISO/IEC 20000 може да се използва от:

  • бизнес, който има намерение да предлага услугите си;
  • бизнес, който изисква последователен подход от всички доставчици на услуги в дадена верига на доставки;
  • доставчици на услуги за измерване степента на управление на техните IT услуги;
  • като основа за независима оценка;
  • организация, която има нужда да демонстрира способността си да предоставя услуги, които отговарят на изискванията на клиентите, и
  • организация, стремяща се да подобри услугата чрез ефикасно прилагане на процеси за наблюдение и подобряване качеството на услугата.

Внедряването на Системата за управление на IT услугите ще осигури спестяване на средства, ще увеличи производителността и ще подобри предоставяните услуги.

По отношение на сигурността на информацията, стандартът ISO/IEC 20000 съдържа препратка към стандарта ISO 27001 . Оптимален вариант за най-ефективно управление на процесите в IT сектора е внедряването на интегрирана система за управление, спрямо изискванията на стандартите ISO/IEC 20000, ISO 27001 и ISO 9001 .

ISO/IEC 20000 - Информационни технологии. Управление на услугиЕТИКЕТИНовини

10 Април 2014
Днес се провежда Ден на отворените врати в Областните дирекции по безопасност на...
29 Март 2014
Днес от 20.30 до 21.30 часа ще се осъществи тазгодишното издание на "Часъ...


Акценти

21 Март 2014
Европейският съюз (ЕС) усъвършенства на правилата, свързани с етикетирането на х...
19 Март 2014
  ISO 27001 е международно признат стандарт за управление на сигурнос...