РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

0700 12 070
Запитване за оферта

Запитване за обучениеISO 17025:2005 (БДС EN ISO 17025:2006) "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране"

 

Обект и област на приложение:
Международният стандарт ISO 17025 дава общите изисквания за компетентност при извършване на изпитвания и/или калибрирания, включително вземането на извадки. Той касае изпитванията и калибриранията, извършвани с изпoлзването на стандартизирани методи, нестандартизирани методи и методи, разработени от лабораториите.
ISO 17025 е приложим за всички организации, чиято дейност е свързана с изпитвания и/или калибрирания. Това включва лабораториите от първа, втора и трета страна, както и лабораториите, в които изпитванията и/или калибриранията са част от контрола или сертификацията на продуктите.
Стандартът е предназначен да бъде използван от лаборатории, които създават своя система за управление на качеството и на административните и техническите си дейности. ISO 17025 може също да бъде използван от органи, които потвърждават или признават компетентността на лаборатории, като: клиентите на лабораториите; упълномощени разпоредителни органи; органите за акредитация (например ИА "БСА") и органите за оправомощаване да извършват държавна проверка на средства за измерване (например ДАМТН).
Когато лабораториите за изпитване и калибриране са в съответствие с изискванията на ISO 17025, внедрената система за управление на качеството за техните дейности по изпитване и калибриране ще удовлетворява също и принципите на ISO 9001 .
Лаборатории с потвърдена/ призната от съответния орган компетентност, могат да бъдат подизпълнители на органи, целящи постигане на компетентност по БДС EN ISO/IEC 17020:2012, БДС EN ISO/IEC 17065:2012, производителите на продукти, оправомощените органи да оценяват съответствието на продуктите или нотифицирани органи.

Как да получим акредитация по ISO 17025?

ISO 17025:2005 (БДС EN ISO 17025:2006) "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране"ЕТИКЕТИНовини

10 Април 2014
Днес се провежда Ден на отворените врати в Областните дирекции по безопасност на...
29 Март 2014
Днес от 20.30 до 21.30 часа ще се осъществи тазгодишното издание на "Часъ...


Акценти

21 Март 2014
Европейският съюз (ЕС) усъвършенства на правилата, свързани с етикетирането на х...
19 Март 2014
  ISO 27001 е международно признат стандарт за управление на сигурнос...