РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

0700 12 070
Запитване за оферта

Запитване за обучениеБДС EN ISO/IEC 17020:2012 "Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол"

 
 
Международният стандарт EN ISO/IEC 17020 съдържа изисквания за компетентността на органите, извършващи контрол, и за безпристрастността и последователността на техните дейности по контрол.
EN ISO/IEC 17020 е приложим за органите за контрол от вид А, В или С, както са определени в стандарта, и се отнася за всеки етап на контрол.
Етапите на контрол включват етап на проектиране, изследване на типа, първоначален контрол, контрол по време на експлоатация или надзор.
Видът на органа за контрол, според условията, при които извършва услугите си и видът на тяхната независимост са от вид:
   - "А" - извършващ контрол от трета страна; 
   - "В" - извършващ контрол от първа страна и предоставя контрол само на организацията, от която е част, и 
   - "С" - извършващ контрол от първа страна, контрол от втора страна или и двата вида и предоставя услуги по контрол на организацията, от която е част или на други страни, или и двете.
 
EN ISO/IEC 17020 е предназначен за ползване от органите за контрол и от техните акредитиращи органи (например ИА "БСА"); лицензиращи органи (например ДАМТН), както и от други органи, свързани с признаването на компетенциите на органите за контрол.
Органите за контрол извършват определяне на съответствието на контролирания обект спрямо предварително определените изисквания, които може да бъдат определени в: нормативни актове, стандарти, технически спецификации, и т.н.
Терминът „обект“ е използван в този международен стандарт и включва продукт, процес, услуга или съоръжение.
Контролираните характеристики/параметри могат да включват елементите на количеството, качеството, безопасността, възможността за използване и сигурността на обекта на контрол.
 

 

БДС EN ISO/IEC 17020:2012 "Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол"ЕТИКЕТИНовини

10 Април 2014
Днес се провежда Ден на отворените врати в Областните дирекции по безопасност на...
29 Март 2014
Днес от 20.30 до 21.30 часа ще се осъществи тазгодишното издание на "Часъ...


Акценти

21 Март 2014
Европейският съюз (ЕС) усъвършенства на правилата, свързани с етикетирането на х...
19 Март 2014
  ISO 27001 е международно признат стандарт за управление на сигурнос...